Please select your page

Proizvodi in storitve


Optimizacija vodovodnih sistemov

Splošno AndoTest metoda  Šolski center Optimizacija vodovodnih sistemov - brošura [pdf]

Vodne izgube predstavljajo velik in nepotreben strošek v distribuciji vode, saj se poleg stroškov načrpane vode povečujejo tudi stroški električne energije. Delež vodnih izgub v primerjavi s količino načrpane vode namreč pogosto presega 30%, ponekod celo 50%. Zato je izjemno pomembno, da se kritična mesta odkrije in sanira. V praksi velja, da ekonomsko upravičene izgube znašajo do 16%. Z izvajanjem nadzora, iskanjem napak na cevovodu ter saniranju le-teh se doseže sledeče:

  • zmanjšanje tekočih stroškov obratovanja vodooskrbnega sistema
  • optimizacija proizvodnje - ugodnejše razmerje med količino načrpane (prečiščene) in dobavljene (prodane) vode
  • zmanjša se potreba po iskanju in financiranju novih vodnih zajetij
  • manjše potrebe po rekonstrukcijah in podaljšanje življenjske dobe vodovodnih sistemov
  • zanesljivejše obratovanje vodooskrbnega sistema
  • povečan zdravstveno-higienski standard pitne vode
  • manj intervencij in prekinitev dobave zaradi stabilnejšega delovanja sistema
  • zmanjšanje porabe električne energije
  • manjši vpliv na okolje
  • manjši davek vodnega povračila

Sanacija defektnih mest predstavlja ekonomsko najbolj upravičen način zmanjševanja vodnih izgub in zviševanja kvalitete vodooskrbe. Temelji na predhodni analizi tehničnih in izvedbenih parametrov vodovodnega sistema, iskanju defektov na cevovodih in sanaciji teh defektov. Izkušnje kažejo, da so investicije v aktivno iskanje in zmanjševanje vodnih izgub nujno potrebne ter predvsem ekonomsko upravičene. V večini primerov, kjer vodne izgube presegajo 30 % načrpane vode, se namreč na račun manjših obratovalnih stroškov investicija povrne prej kot v enem letu, vodooskrbni sistem pa deluje z bistveno povečano zanesljivostjo in povišano kvaliteto dobavljene vode.

Andotehna d.o.o. je na področju analiz vodovodnih sistemov in hidravličnih parametrov eno od prvih podjetjih v Evropi. Z zmanjšanjem izgub in hidravličnimi meritvami se neprekinjeno ukvarjamo že od leta 1979. Poleg natančne meritve pretokov, potrošnje, hidrodinamičnih pritiskov, ugotavljanja izgub in mikrolokacije defektnih mest, izdelamo tudi celotno analizo obstoječega sistema ter glede na rezultate predlagamo najbolj optimalen postopek sanacije tako z vidika izvedbe kot iz vidika ekonomičnosti. Naše delo ni le iskanje defektov, temveč vsestranska obdelava oz. kontrola vodovodnega sistema, poimenovana AndoTest metoda. Zaželeno je, da pri opravljanju dela z merilnim avtomobilom sodelujejo tudi naročnikovi zaposleni, ki se tako na konkretnih primerih naučijo dela z merilnimi napravami, ki jih potrebujemo pri delu. Tako zagotavljamo kratkoročne in dolgoročne učinke naših storitev.

Za vsak pregledani del izdelamo poročilo o kontroli vodovoda, kar predstavlja osnovo za vaše nadaljnje delo pri oblikovanju rekonstrukcijskih in investicijskih načrtov. Poročilo o kontroli vodovoda pa je tudi argument za izdelavo letnega tehničnega poročila.

Izredna tradicija in izkušnje, uporaba najboljših inštrumentov ter največ referenc v srednji Evropi so jamstvo za uspešno sodelovanje.

Buy now

You can now buy this awesome Joomla Theme directly on Themeforest for a really low price for this awesome and stunning Joomla product!

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.


BUY ON THEMEFOREST

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

  or   Create an account

Forgot your password? |  Forgot your username?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×